Wat doen we

Onze doelstelling is om door middel van een kleinschalig boerenbedrijf een zinvolle dagbesteding te realiseren voor mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking of met een psychiatrische cq. psychische problematiek. Daarnaast hebben wij ook  woonstudio's, waar wij voor deze mensen begeleiding aanbieden. Om te voldoen aan de richtlijnen voor het leveren van zorg werken wij samen met verschillende instellingen zoals; zoals s Heerenloo, de "Schutse" enz.
Al onze vormen van hulpverlening dienen bekostigd te worden vanuit een Persoons Gebonden Budget.